Dobrodošli kod DMB-Mieterverein Stuttgart und Umgebung e. V.

DMB-Mieterverein Stuttgart - savjet i pomoč sa strane eksperta po pitanju prava stanara.

Kao Non-Profit-Organizacija zastupamo interese naših članova u vezi svih pitanja oko iznajmljenog stana.

Od 1900 zalažemo se za poboljšavanje stanarskih prava i za socijalnu politiku stanova.

DMB-Mieterverein Stuttgart und Umgebung e. V. sa svojih 30.000 članova je jedina priznata zajednica interesa svih stanara u Stuttgartu i oko Stuttgarta.

Udruženja stanara imaju u Njemačkoj dugu tradiciju. To je rezultat tome što Njemačka ima jedan puno veći dio iznajmljenih stanova nego u drugim državama. I zaista, 72 % od stanovnika Stuttgarta su stanari. U Njemačkoj postoji jako opširno pravo stanara. Vaše udruženje stanara Vam pomaže da ostvarite svoja cjelokupna prava.

Mi nudimo našim članovima:

  • Odmah nakon potpisivanja članstva dobijate sa strane eksperta za pravo stanovanja savjet i pomoć koliko god često budete to trebali.
  • Naši pravni savjetnici obavljuju za Vas besplatno pismenu korespondenciju sa stanodavcem ili njegovim zastupnikom.
  • Ukoliko je za ostvarivanje Vaših prava potrebno, nudimo u okviru naše pravne zaštite preuzimanje troškova procesa. Uslov je pritome da se kao prvo pokuša uz podršku udruženja pravno proslijediti putem sporazuma i da to pravno prosljeđivanje sa velikom vjerovatnošću ima izglede za uspijeh. Troškovi procesa se ne preuzimaju ukoliko je događaj koji je prouzrokovao štetu nastupio najranije tri mjeseca nakon pridruživanja ka udruženju stanara. U vezi toga postoji lično učešće u visini od 200 €, koje se nakon 5-godišnjeg članstva reducira na 100 €.
  • Naš savjetnik za energetiku ispituje besplatno Vaše parno grijanje i troškove za toplu vodu i daje Vam jako vrijedne savjete za štednju energije.
  • Naše arhitektice izrađuju kao dokazan materijal stručno mišljenje o stanju stana za malu participaciju u troškove ili Vas prate kod primopredaju stana.
  • Svakih dva mjeseca dobijate naše stanarske novine sa korisnim uputstvama na bazi aktuelne pravne osnove i puno praktičnih savjeta u vezi prava stanara i prava boravka.
  • Naš Newsletter dobijate redovno putem E-Maila.
  • Informativne listove na stanarsko-pravne teme možete dobiti kod nas.

Koliko košta članarina?

Suma članarine iznosi u prve dvije kalendarske godine 108 € godišnje. Nakon toga se suma reducira na 96 €.

Trajanje članstva iznosi najmanje 2 godine. Otkaz do kraja kalendarske godine mora biti podnešen do 30. Septembra.

Vi možete članstvo podnjeti online ili pismenim putem. Formulare za to nači ćete ovdje .

Mi Vas savjetujemo na njemačkom jeziku i zastupamo Vas u Vaše ime isto na njemačkom jeziku.

Dobrodošli kod DMB-Mieterverein Stuttgart und Umgebung e. V.! Štitite sebe i Vaša prava tako što ćete postati član.